Trygghetsstiftelsen har individen i fokus

I vår årsredovisning för 2018 kan du läsa att det går fortsatt mycket bra för Trygghetsstiftelsens kunder. 85 procent av kunderna har en ny sysselsättning antingen innan uppsägningstiden löpt ut eller inom nio månader från att deras tidsbegränsade anställning upphörde.

De senaste åren har de som anmälts till stiftelsen främst kommit från storstäderna och från universitets- och högskolor, men på grund av minskade anslag anmälde Migrationsverket 600 medarbetare under 2018. Det ändrade stiftelsens kartbild över inflödet något från hur det sett ut de senaste åren. Migrationsverkets medarbetare kom från hela landet från både små och stora orter, och totalt anmäldes 2 871 personer till stiftelsen under 2018.
En av de kunder som anmäldes från just Migrationsverket var Samuel Sällhärd (bilden). Samuel hade jobbat som boendeansvarig på Migrationsverket i Sundsvall i två år när han blev uppsagd på grund av arbetsbrist och anmäld till Trygghetsstiftelsen.

Vi stöttar i hela landet

I normala fall anordnar stiftelsen seminarier främst i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Men för att förenkla för Migrationsverket och dess personal reste Trygghetsstiftelsens rådgivare ut i landet och informerade om stiftelsens stöd, genomförde seminarieprogram och individuell jobbcoachning på plats. En av dessa orter var Sundsvall där Samuel arbetade.
Samuel anmälde sig till Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice och blev genom den tjänsten erbjuden ett jobb hos Polisen som han tackade ja till.
Polisen i Sundsvall hade stort rekryteringsbehov och kontaktade rekryteringsservice som vidareförmedlade kontaktuppgifterna till Samuel och några av hans kollegor. Efter sedvanliga intervjuer och säkerhetskontroller anställdes Samuel som anmälningsmottagare på polisstationen.
- Det var som en otrolig förmån, vi var fyra från Migrationsverket och vi anställdes allihop, berättar Samuel.

Rekrytera snabbt och enkelt

Om en statlig arbetsgivare väljer att anställa någon som är kund hos Trygghetsstiftelsen har de möjlighet avstå från att utlysa tjänsten i andra kanaler. Det kan spara både tid och pengar för myndigheten samtidigt som det är en möjlighet för stiftelsens kunder att hitta jobb som inte syns på den öppna marknaden. Drygt 1 500 personer finns registrerade hos rekryteringservice och dit kan arbetsgivare vända sig när de har rekryteringsbehov och få förslag på personer. Läs mer om rekryteringsservice här.

En annan kund som anmäldes till stiftelsen var Martina Grandin från Uppsala. Hon tillhör den kategori som varit dominerande i inflödet till stiftelsen de senaste åren; tidsbegränsat anställd från universitet eller högskola. Under 2018 anmäldes drygt 1 600 personer med tidsbegränsade anställningar. Martina har disputerat i materialvetenskap och ville ha ett jobb utanför akademin. Hon fick träffa en jobbcoach för att få stöd att komma vidare till ett nytt jobb och hon arbetar idag som produktionsplanerare hos ett företag i Uppsala.

- Det var absolut till hjälp att ha en coach säger Martina. Vi pratade om möjligheter och alternativ och hur jag skulle tänka. Jag fick öva på intervjusituationen, och vi tittade tillsammans på mitt cv. Det var också bra för min självkänsla att ha någon som berättade att det inte var mig det berodde på när jag inte gick vidare.

Kunder får stöd att starta eget

En tredje kund som fått stiftelsens stöd är Lena Slade, som valde att starta eget företag. Det var svårt att bli anställd för de typer av IT-uppdrag som hon ville jobba med, kompetensen köptes oftast upp som konsultuppdrag.
Med hjälp av en av stiftelsens starta-eget rådgivare fick Lena hjälp att sätta upp en affärsplan och budget och det gjorde henne redo att starta eget företag.
- Jag har fått enormt bra stöd från Trygghetsstiftelsen, berättar Lena.
Av de som lämnade stiftelsen förra året startade tre procent eget företag, 90 procent hittade nya anställningar, övriga påbörjade längre utbildningar eller gick i pension. Av de som fick nya anställningar gick drygt hälften till nya statliga anställningar, en tredjedel fick jobb inom privat sektor och 13 procent fick ett kommunalt jobb.

Catharina Eriksen 

På bilden syns Samuel Sällhed på sitt nya jobb. Foto Olle Melkerhed