11:52
Du måste godkänna cookies för marknadsföring för att kunna se den här videon.

Så stöttar vi dig som arbetar med lokala omställningsmedel

Lokala omställningsmedel ger de statliga myndigheterna en unik möjlighet att möta arbetslivets snabba förändringstakt. Syftet är att bidra till både arbetslinjen och ett längre arbetsliv. Oavsett om du är ny i uppdraget eller har varit med länge ger vi dig stöd och tips för att ta dig framåt i arbetet.

Avtal om lokala omställningsmedel kom 2015. Trygghetsstiftelsen har i uppdrag att stödja och inspirera lokala parter i arbetet. Här på vår webbplats kan du ta del av andras erfarenheter, lära dig mer om proaktiv omställning, ladda ner våra verktyg eller anmäla dig till en aktivitet. 

Vårt vanligaste stöd är:

  • Seminarier och webbinarier
  • Workshop om omställning 
  • Kortlek om omställning
  • Filmer och artiklar om hur andra har arbetat och använt sina lokala omställningsmedel
Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp