3:40
Du måste godkänna cookies för marknadsföring för att kunna se den här videon.

Mycket lättare att knyta till sig intressanta föreläsare

Ann Follin överintendent för Statens museer för världskultur berättar om hur man ställt om under coronapandemin.