1:49
Du måste godkänna cookies för marknadsföring för att kunna se den här videon.

Jag hoppas att coronapandemin innebär ett uppsving för vetenskapen

Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST