jerker ambjörn

”Frågan är om kontorslandskap behövs i framtiden”

Jerker Ambjörn, ombudsman på Sveriges ingenjörer:

Hur har coronapandemin påverkar era medlemmar?

För många av våra medlemmar har permitteringar och korttidsarbete varit i fokus från mitten av mars fram till i dag. Det har även förekommit varsel och uppsägningar på grund av arbetsbrist. När industrin permitterar och pausar verksamheten drabbas även den långsiktiga forskningen. Man har tvingats göra halt i pågående projekt och behöver också ansöka om nya anslag, vilket blir svårt eftersom många företag har ekonomiska utmaningar. Vi har även studerandemedlemmar som är missnöjda med hur distansundervisningen har fungerat.

Något mer?

Fackföreningsbranschen som helhet har ofta tillväxt under kristider. Generellt går det bra för akademiker att jobba på distans, även om det är svårare på myndigheter där det krävs ett högt säkerhetstänk, till exempel inom Försvarsmakten eller på SÄPO. För dem funkar det inte med digitala verktyg som Teams eller Zoom. För- och nackdelar med att arbeta hemma är att du själv kan styra din arbetstid, men du måste också sätta dina egna gränser. Man spar också på miljön när man inte reser lika mycket.

Vilka arbetssätt tror du kommer att finnas kvar efter pandemin?

Jag tror vi kommer att ha en större mix av hemarbete och distansarbete. Vi byggde nyligen om vårt kontor i Ingenjörshsuet till kontorslandskap, men frågan är om vi i framtiden åker in till kontoret bara för att sitta i ett landskap. Samtidigt behöver man kontakten med sina kolleger och vissa upplever en större psykosocial påfrestning när de arbetar hemma.  En annan utmaning har varit att digitalisera våra kurser och att komma igång med digitala möten. Det nya normala efter pandemin tror jag blir en blandning av kurser digitalt och på plats. 

Har coronakrisen gjort att ert förbund ser på omställning på ett nytt sätt?

– Vi har hela tiden försökt vara i framkant och har uppmuntrat medlemmarna att jobba på nya sätt. Pandemin har påskyndat digitaliseringen och vi har tvingats ställa om väldigt snabbt. Det blir både en medveten och en omedveten omställning. Vi ser gärna att arbetsgivare tar ett ökat ansvar för ett hållbart arbetsliv, och då tänker jag både på miljön och på medarbetarnas hälsa och att de ska hålla för ett långt arbetsliv.

Har du själv omprövat din syn på omställning?

–Jag höll den sista fackliga kursen innan coronakrisen på vår kursgård på Djurönäset. Efter den blev det en nästan en total ”lock down”. Vi har lärt oss väldigt mycket och omställningen har gått imponerande snabbt. Personligen tycker jag tillit är viktigt både under en omställning och i vardagsarbetet. Jag litar på att människor gör sitt jobb och i framtiden tror jag att vi jobbar där det passar oss bäst och besöker kontoret när det finns en anledning. Det mesta av mitt arbete kan jag sköta på distans, och eftersom jag bor i Hallstahammar spar jag in 1,5 timmes restid till Stockholm. Men vi kommer fortfarande att behöva fysiska mötesplatser i arbetslivet!

Carina Järvenhag