Mats Eriksson

”Vi går mot en ökad flexibilitet i arbetslivet”

Mats Eriksson, vice ordförande SACO-S:

Hur har pandemin påverkar era medlemmar?

–Om vi pratar i termer av omställning är staten mindre drabbat än många andra och vissa myndigheter har till och med fått mer att göra. Arbetsförmedlingen har fått nya uppgifter samtidigt som lärosätena rustar för framtiden med fler utbildningsplatser. Det finns också undantag från den positiva bilden, till exempel har museum som Skansen tvingats lägga varsel. De personer med tidsbegränsade anställningar som lämnar akademien möter troligen en svårare arbetsmarknad. En annan omställning som hela den statliga sektorn har gjort är att kunna jobba mer flexibelt och på distans.

Vilka arbetssätt tror du kommer att finnas kvar efter pandemin?

–Vi har drivit frågan om att öka flexibiliteten för våra medlemmar och jag tror knappt det finns någon som inte vill ha en ökad mångsidighet i arbetslivet.  Men staten måste tänka till vad gäller frågor om arbetsmiljö och säkerhet, till exempel vilka digitala verktyg och plattformar som ska användas. Något annat som kommer att förändras är tjänsteresor, nu när vi har sett att mycket går att lösa med digitala verktyg. Däremot är vissa arbetsuppgifter svårare att göra på distans. Jag befinner mig mitt i avtalsrörelsen och att förhandla digitalt är något av ett substitut.

Har coronakrisen gjort att ert förbund ser på omställning på ett nytt sätt?

–Hur kompetensutveckling ska riggas och hur individer ska rustas för framtiden är mer aktuellt än någonsin. Det finns en mängd färdigheter inom olika yrken, som inte går att mäta i akademiska poäng. Vi skulle gärna se att man jobbar mer proaktivt med lokala omställningsmedel, som kan användas för att långsiktigt utveckla en verksamhet. Generellt behöver vi bli duktigare på att använda medlen, men då behövs kanske fler stödfunktioner i någon form.

Har du själv omprövat din syn på omställning?

–Nej, snarare förstärkt min syn om ett likhetstecken mellan omställning och trygghet. Jag tycker omställning är ett bra ord som visar att det handlar om så mycket mer än uppsägningar. Något som är väldigt bra med det nuvarande avtalet för omställning är att det även omfattar personer med tidsbegränsade anställningar. Jag är väldigt nöjd med hur Trygghetsstiftelsen arbetar med avtalet, till exempel hur snabbt de nu har ställt om till digitala aktiviteter under pandemin.

Carina Järvenhag