Robert Andersson

”Vi ställde i all hast om till distansundervisning”

Robert Andersson, förhandlingschef på Sveriges universitetslärarförbund, SULF.

Hur har coronapandemin påverkar era medlemmar?

Alla lärosäten fick hastigt ställa om till distansundervisning. Det blev mycket extraarbete för våra medlemmar och hur den tiden ska regleras är lite knepigt eftersom många har arbetstid som räknas på årsbasisFrån fackligt håll har vi uppmärksammat arbetstidsreglering och att man måste få betalt för den tid man lägger ner. Speciellt för oss är också att vi har högkonjunktur när andra branscher har lågkonjunktur. Nu satsas på fler utbildningsplatser och vi väntar på forskningspropositionen som förväntas bli positiv. Vi har även fått fler medlemmar, både i fack och i a-kassan.

Vilka arbetssätt tror du kommer att finnas kvar efter pandemin?

Alla i den statliga sektorn har fått upp ögonen för distansarbete. Istället för en tjänsteresa ringer man upp med Teams. Tidigare åkte vi till ett lärosäte för att anordna ett seminarium eller en utbildning, nu kör vi det digitalt och kan bjuda in hela landet. Våra kontor i Göteborg och Malmö har blivit mer delaktiga. Den andra sidan av arbete på distans är att det är svårt att sätta gränser, till exempel för studenter som förväntar sig svar dygnet runt. Samtidigt ger distansarbete fler möjligheter till jobb och karriär, Vi har redan många medlemmar som inte arbetar där de bor. Det ger också mindre orter större chanser att hitta kvalificerad personal.

Har coronakrisen gjort att ert förbund ser på omställning på ett nytt sätt?

– Flexibiliteten är och kommer att vara väldigt viktig. Det är mycket värt för många att man kan styra var, hur och när man jobbar. I framtiden är det nödvändigt att man behärskar den digitala tekniken. Tidigare pratade vi om digitalisering i form av IT-tjänster, till exempel banker. Nu har omställningen även skett fullt ut på arbetsplatserna. 

Något mer?

–I framtiden blir kanske inte omlokalisering av myndigheter lika aktuellt. Var lokalerna ligger är kanske inte så intressant när det mesta går att lösa digitalt. Även när man pratar i termer av att skapa arbetstillfällen har inte den geografiska orten lika stor betydelse längre.

Har du själv omprövat din syn på omställning?

–Det här med omställning ligger i yrkesrollens natur, numera arbetar jag nästan enbart hemifrån. Det fungerar helt okej, men på längre sikt är det fysiska mötet oöverträffat. Nyligen hade jag seminarier två dagar i rad och pratade om socialförsäkringar. Det kan kännas lite udda när någon har stängt av kameran. Man vet inte om de lyssnar eller ens är kvar. Fördelen med digitala seminarier är att man kan nå många fler.

Carina Järvenhag