Kriminalvården ställde snabbt om

Martin Klaar, ställföreträdande HR-direktör Kriminalvården

Kriminalvårdens anställda på huvudkontoret i Norrköping och på de sex regionkontoren ställde snabbt om till hemarbete i mitten av mars när smittspridningen ökade. När jag ringer upp Martin Klaar i början av juni har han inte har arbetat från kontoret sedan den 13 mars. 

Vad betyder omställning för dig idag?

–Förut var det kopplat till att medarbetare inte kunde jobba kvar hos oss eller att de behövde omställning utifrån en rehabilitering. Det har helt enkelt varit kopplat till arbetsrättsliga förhållanden. I dag handlar omställning om att ställa om till nya arbetssätt, att hitta nya förhållningssätt och att hitta sina metoder och processer i en föränderlig omvärld.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete?

–När vi gick upp i stabsläge blev jag insatschef HR i vår nationella coronastab. I början träffades vi alla dagar i veckan eftersom alla stora beslut fattades i staben, till exempel att ställa in alla tjänsteresor och utbildningar. Jag jobbade väldigt mycket under en period. Nu har vi satt många av processerna och intensiteten har minskat något. På agendan för senaste mötet stod bland annat hur vi ska stötta medarbetare som vill testa sig, eftersom våra anställda hör till gruppen samhällsviktiga funktioner.

Hur ser dina arbetsdagar ut på distans?

–Jag arbetar från två olika orter av privata skäl, men jag brukar se till att jobba från en bestämd plats. Det kan vara bonussonens rum eller från köksbordet. Vi använder i första hand Facetime eller Skype för digitala möten och det har fungerat bra.

Personligen tycker jag att digitala möten blir mer effektiva eftersom man arbetar mer fokuserat och koncentrerat. Jag tycker också att vi upprätthåller en hög kvalitet på vårt arbete. Sedan kan man sakna det dagliga umgänget med kollegerna, men många äter lunch tillsammans via Skype eller tar en Facetime-fika.

Vilka lärdomar kommer att finnas kvar efter coronakrisen?

–Jag tror på så stora förändringar i arbetslivet att vi kommer att prata om före och efter coronapandemin. Inom offentlig sektor har det funnits en tradition av att vara på plats. Det kommer troligen att förändras. Resandet behöver vi statliga myndigheter också fundera över. Det kostar tid och pengar och innebär en klimatpåverkan. Vi har till exempel märkt att det fungerar alldeles utmärkt att sköta rekryteringen via FaceTime.

Vi kommer att skapa en analysgrupp som ska titta på vad coronakrisen inneburit för arbetssätt, arbetsmiljö och arbetsvillkor. Det här hänger också ihop med attraktiviteten hos den statliga sektorn som framtida arbetsgivare.

Du är också ordförande i partsgemensamma gruppen för lokala omställningsmedel. Hur skulle medlen kunna användas mer proaktivt?

–Jag ser fram emot att fortsätta arbetet tillsammans med våra fackliga representanter när vi har kommit igenom det här. Vi har haft en stor samsyn om att använda det vi kallar för förändringsbidraget proaktivt. Jag har redan börjat fundera över en digital utbildningsplattform. Det skulle verkligen vara något som är till nytta för alla medarbetare samtidigt som det utvecklar hela verksamheten.

Carina Järvenhag