Bild på Niklas Lamberg

Kris kan göra staten mer attraktiv

Coronakrisen kan göra det mer attraktivt att arbeta inom staten. Det menar Niclas Lamberg, HR-direktör på Trafikverket. –Staten har ett gyllene tillfälle att kliva fram som en attraktiv arbetsgivare. Vi kan erbjuda trygga anställningar även under en osäker tid, säger han.

I tidigare intervjuer har Niclas Lamberg sagt att en av Trafikverkets stora utmaningar är att kunna rekrytera tillräckligt många kompetenta medarbetare. Under de senaste åren har Trafikverket ökat från 6 500 till 10 000 medarbetare för att möta satsningar på infrastruktur inom väg och järnväg. I dag är behovet främst ersättningsrekryteringar och de har genomförts enligt plan trots coronapandemin.

–Den stora skillnaden är att vi nu gör nästan 90 procent av intervjuerna via Skype. Det har fungerat överraskande bra, trots att en del chefer till en början var tveksamma. Vi kommer fortsätta att göra en stor del intervjuer på distans även efter pandemin, säger han.

Niclas Lambergs egen vardag på kontoret har också förändrats radikalt sedan den 28 februari, då Trafikverket aktiverade sin krisorganisation. Något som aldrig tidigare har hänt på nationell nivå.

–Jag brukade vara på resande fot tre-fyra dagar i veckan. I ett slag ställde vi in alla tjänsteresor och nu har jag jobbat två-tre dagar i veckan från huvudkontoret i Borlänge för att leda krisarbetet för HR och resten av tiden från mitt hem i Västerås.

Ungefär två tredjedelar av Trafikverkets medarbetare jobbar hemifrån, en tredjedel måste vara på plats fysiskt, främst inom den operativa verksamheten. Nu planerar man att fortsätta med hemarbete åtminstone fram till den 1 oktober.

–Cirka 90 procent av min egen arbetstid har under våren upptagits av krishantering. Det har handlat mycket om praktiska frågor som arbetsmiljö, säkerhet och kommunikation.  Vi har satsat mycket på att kommunicera via intranätet, både om smittläget och skyddsåtgärder, men vi har även haft många motivationshöjande aktiviteter, som seminarier, intervjuer, tips och pepp.

Niclas Lamberg tycker det har fungerat bra att ställa om till distansarbete, även om han saknar de spontana kontakterna vid kaffeautomaten och det informella snacket utanför mötesagendan.

–Många dagar har fyllts av möten via Skype och det blir ganska ansträngande att hålla fokus. På distans skalar man bort allting och det blir rätt så kliniskt. Därför har jag varit extra noga med att ringa runt till mina underställda chefer och kolla hur läget är. Jag har verkligen stor respekt för alla medarbetare som har arbetat hemifrån under en så lång tid.

Niclas Lamberg tror inte att den offentliga sektorn kommer att återgå till det tidigare normala efter att pandemin har klingat av. Istället blir kommer det ”nya normala”. De fem områden han tror kommer att förändras mest finns med i de fem arbetsgrupper som ska utvärdera Trafikverkets verksamhet post-corona. Det handlar om distansarbete, tjänsteresor, lokaler medarbetarskapet och ledarskapet.

Trafikverket är mitt i en ombyggnation av sitt huvudkontor för 1 800 medarbetare i Borlänge och även om det arbetet fortskrider tror Niclas Lamberg på ett förändrat kontorsbehov i framtiden.

–Det finns en förväntan från våra medarbetare att kunna fortsätta med distansarbete. Frågan om arbetsgivarens ansvar vid hemarbete är inte helt enkel, men det måste vi lösa. Vi arbetar redan nu aktivitetsbaserad, men med färre medarbetare på plats kommer lokalbehovet delvis att förändras. Distansarbete ställer också höga krav på medarbetarskapet med ett större eget ansvar, säger Niclas Lamberg.

Innan coronapandemin slog till hade Trafikverket också börjat arbeta mer aktivt med sina lokala omställningsmedel.

–Omställning var förknippat med något negativt, men nu har vi börjat prata om att ställa om i en tydlig positiv bemärkelse. Om en viss kompetens inte efterfrågas längre kan medlen användas för utveckla medarbetarna inför framtiden. Det kostar oerhört mycket mer att rekrytera någon ny än att använda den kompetens vi redan har, säger Niclas Lamberg och fortsätter:

–Coronapandemin har verkligen visat hur föränderlig och osäker vår omvärld är. En framgångsrik organisation måste alltid vara på tårna för att kunna fortsätta leverera. För mig har omställning definitivt en positiv klang!

Just Trafikverkets förmåga att leverera enligt plan även under coronakrisen är något som han är stolt över. I dagarna meddelades till exempel att tågen aldrig varit så punktliga som i år, även om det förstås har varit färre tåg och färre passagerare. 

Även internt har Trafikverket fått höga betyg från medarbetarna för sitt sätt att hantera krisen.

–Kommunikation och ledarskap är otroligt viktigt under ett krisläge och här tycker huvuddelen av medarbetarna att vi har skött oss bra. Personligen har jag haft stor nytta av mina 15 år som officer. Jag har känt mig trygg med att leda i en osäker miljö. Vi som organisation har också lärt oss oerhört mycket av att samtidigt jobba händelsestyrt och med strategiska frågor, säger Niclas Lamberg.

 

Carina Järvenhag

 

Mer om Trafikverket

• Började sin verksamhet den 1 april 2010.

• Ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart

• Har även ansvar för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar.

• Det finns 98 500 kilometer statliga vägar och järnvägsnätet består av 14 200 kilometer spår.

• Huvudkontor i Borlänge, regionkontor i Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad.