Susanna Håkansson

Hon ser till att arbetsplatsen är säker

Susanne Håkansson tillträdde som huvudskyddsombud vid Högskolan i Borås samtidigt som coronapandemin slog till på allvar i mars förra året. –Jag ville ha en utmaning när jag tackade ja till jobbet, men den här omfattningen var jag inte beredd på, säger hon.

Susanna Håkansson är studie- och karriärvägledare och vice ordförande i SACO-S vid Högskolan i Borås. Sedan den 1 mars i år är hon också huvudskyddsombud. Ett uppdrag som i princip började den 9 mars i samband med coronautbrottet med ett möte i krisledningsgruppen med bland annat högskolans ledning samt representanter för studentkåren och kommunikation.

– Högskolan skulle som medarrangör hålla i en internationell informationsvetenskaplig konferens, Iconference, på plats i Borås i slutet på mars. Det var deltagare och keynote speakers från hela världen. Hela arrangemanget fick ställa om, men man lyckades ändå genomföra det digitalt, säger Susanna Håkansson.

Det innebar ett tufft och intensivt arbete för högskolans medarbetare att under en så snäv tidsram hitta rätt tekniska och pedagogiska lösningar för 400 deltagare i olika tidszoner.

– Det var en chanstagning som blev en framgång. Det blev på sätt och vis också starten för vår digitala omställning. 

Liksom alla andra högskolor och universitet ställde Borås högskola om till distansundervisning när pandemin slog till på allvar. Alla studenter skickades hem den 18 mars med vissa undantag för sjuksköterskeprogrammen och polisutbildningen.

Susanne Håkansson berättar att det har varit vissa intressekonflikter under pandemin, till exempel hur man ska minimera smittrisken och samtidigt leverera utbildning av hög kvalitet. 

–Den största utmaningen har varit att hitta tillräckligt bra tekniska lösningen för att bedriva utbildning som är rättssäker och håller god kvalité. Även att skapa en god arbetsmiljö samt hantera oron hos medarbetare och studenter. Det finns ju inte så mycket kunskap och forskning kring Covisd-19 och hur det påverkar olika individer, säger Susanne Håkansson.

Som huvudskyddsombud ser hon som sin viktigaste uppgift att ha en bra dialog med arbetsgivaren, och att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö både för medarbetare och studenter. Ibland gick de önskemålen isär, till exempel att ”smittsäkra” tentamen på plats, när högskolans tentavakter till största delen består av 70-plussare och alltså tillhör en riskgrupp. Det löste sig till viss del eftersom annan administrativ personal ställde upp.

–Men många studenter har vart oroliga för att komma hit och skriva tenta på campus med risk att bli smittade. En annan stor utmaning har varit att få fram teknisk utrustning och utbildningar i Zoom och Pingpong för våra lärare, säger Susanna Håkansson. 

Som tur var hade högskolan redan hösten 2019 startat projektet Edutech med uppdrag att se över infrastruktur samt digitalutveckling och pedagogik kopplat till distansundervisning. Projektet växlade till ett mer operativt arbete och har varit en stor tillgång under pandemin. 

–Det är helt otroligt hur Edutech har varit med och utvecklat den digitala omställningen på högskolan. Jag är grymt imponerad av dom och av all personal som så snabbt anpassat sig till de nya förutsättningar som pandemin medfört.

De flesta av de anställda har arbetat hemifrån, så också Susanna Håkansson som nu slipper restiden till och från hemmet i Göteborg.

–Jag har mestadels jobbat hemifrån, men varit en del på campus för att finnas tillgänglig för möten som kräver mer fysiskt närvaro. Vi ställde snabbt om till distansarbete när smittspridningen ökade, och vi har jobbat mycket med alla ska ta ett eget ansvar, säger Susanne Håkansson.

Hon tror att mycket av distansarbetet och distansundervisningen är här för att stanna. Inte minst för att både medarbetare och studenter ser många fördelar med att arbeta på distans. 

–Verksamheten har ställt om extremt mycket till distans. Om någon hade beskrivit den här utvecklingen innan hade jag inte trott på det. I framtiden kommer vi säkert att tänka en gång till innan vi bokar en arbetsresa, eftersom vi har sett att det fungerar med möten på distans. Högskolans ledning har också genomfört stormöten för studenter och även för medarbetare, vilka har varit väldigt uppskattade med stor uppslutning. 

En annan effekt av coronapandemin är att framtidens campusmiljöer kanske kommer att se annorlunda ut. Edutech planerar redan för att skapa nya inspelningsstudior för att kunna spela in föreläsningar samt göra en teknisk upprustning av salar och konferensrum.

–2020 använde vi en del av våra omställningsmedel för att stärka personalstyrkan kopplat just till digital omställning på några av våra avdelningar. Detta för att personalen ska ges utrymme att i sin tjänst hinna kompetensutveckla sig mitt upp i en pandemi. 

Redan innan coronapandemin såg Susanne Håkansson digitalisering som den starkaste förändringsfaktorn för många myndigheter. Mycket av det som har hänt i år skulle ha skett ändå, men nu har omställningen genomförts i mycket snabbare takt.

– Redan innan pandemin hade vi fackliga parter börjat prata om omställning som något proaktivt, inte som avveckling. Vi vill till exempel använda lokala omställningsmedel till kompetenslyft och kompetensväxling. Det som pågår nu är omställning i stor skala. Det är lätt att enbart se det som en kris för arbetslivet, men det ger också nya möjligheter. Ett exempel på positiva effekter av digitaliseringen är att tillgängligheten ökar, avslutar Susanne Håkansson.

Carina Järvenhag

 

 

Högskolan i Borås:

  • Statlig högskola som grundades 1977.
  • Har cirka 750 medarbetare och 13 000 studenter.
  • Hit hör också Bibliotekshögskolan och Textilhögskolan.
  • Vid högskolan finns också Science Park Borås som arbetar inom tre fokusområden: textil, konsumtion – handel och logistik, och samhällsutveckling