Digitalisering driver förändring inom staten

Kompetensförsörjning, anställningstrygghet och arbetsmiljö är bara några områden som påverkas av digitaliseringen inom den statliga sektorn. "Exakt vilka arbetsuppgifter som försvinner är svårt att säga, men klart är att förändringarna blir stora" säger Roger Vilhelmsson chefsekonom på Arbetsgivarverket.

Roger Vilhelmsson har skrivit rapporten ”Digitaliseringen och den statliga arbetsgivarpolitiken”, där han lyfter fram 20 områden inom den statliga arbetsgivarpolitiken som påverkas av den pågående digitaliseringen.

–När arbetsmarknaden förändras på många sätt måste vi inom staten också anpassa oss. Vår rapport presenterar inte lösningarna, utan är tänkt som ett långsiktigt diskussionsunderlag, säger han.

Begreppet digitalisering i rapporten omfattar all ny datordriven strukturomvandling och ny teknik. Det kan till exempel handla om att vissa processer automatiseras eller att man ersätter vissa arbetsuppgifter med artificiell intelligens.

–Många mindre kvalificerade uppgifter kommer att försvinna samtidigt som det råder stor brist på kompetens inom IT. Det sker en polarisering på arbetsmarknaden. Staten kan inte konkurrera med den privata sektorn vad gäller löner, men vi kan erbjuda utvecklande och samhällsnyttiga uppgifter, säger Roger Vilhelmsson.

För att tillgodose behovet av kompetensförsörjning i en tid då arbetsuppgifterna förändras i en allt snabbare takt krävs ett livslångt system för kompetensutveckling och omställning. Det återstår att se hur partssystemet och lagstiftarna hantera en sådan fråga, menar han.

–Omställning är en utmaning på hela arbetsmarknaden när teknikutvecklingen går allt snabbare. Många statligt anställda är akademiker och för dem handlar det inte i första hand om att förlora jobbet, utan om att ständigt uppdatera sina kunskaper. I framtiden kommer det förmodligen inte att räcka med att skicka medarbetare på fortbildning.

En annan framtidsfråga är att kunna attrahera unga medarbetare. Många millennials har bestämda uppfattningar om vad de vill jobba med och efterfrågar ofta ett högre syfte med arbetet. Detta i kombination med att de vill ha individuella lösningar, till exempel för hur och var de vill jobba.  Men att arbeta hemifrån kanske inte alltid fungerar i förhållande till verksamhetens behov av närvaro på arbetsplatsen.

Den nya generationen vill ha det nya gränslösa arbetssättet. Men här finns olika sorters arbetsmiljöproblematik, till exempel vem har ansvaret om något händer när du jobbar från köksbordet? Det finns också säkerhetsaspekter om du är uppkopplad till jobbet utifrån, säger Roger Vilhelmsson.

Med det sagt vill han ändå framhålla digitaliseringens möjligheter. Den kan bidra till utveckling för enskilda individer, göra interna processer mer innovativa, och ger arbetsgivarna möjlighet att effektivisera verksamheten.

–I slutändan tror jag att digitaliseringen kommer att gagna alla. Det gäller att se möjligheterna och att prata igenom vad digitaliseringen innebär på vår myndighet och för våra medarbetare!

Frilansjournalist Carina Järvenhag

Några områden som påverkas:

Omställning, kompetensutveckling/livslångt lärande, utbildningspolitik, anställningstrygghet och flexibilitet, lönebildning, skattepolitik, jämställdhet, arbetsmiljö. ledarskap och medarbetarskap.

Rapporten Digitaliseringen och den statliga arbetsgivarpolitiken