0:27
Du måste godkänna cookies för marknadsföring för att kunna se den här videon.

Omställning betyder en andra chans

Magnus Furuholm, ordförande ST, Örebro universitet svarar på frågan: Vad betyder omställning för dig?

Omställning är ett ord som både kan och tolkas olika, beroende på vilket sammanhang det gäller. Det kan handla om samhället, myndigheten/organisationen och dig som individ. Ofta förknippas ordet med att lämna en arbetsplats. Omställning i ett proaktivt syfte kan handla om helt andra saker. Vi har ställt frågan till flera olika personer - undrar hur andra svarade? Du hittar deras svar här.