0:48
Du måste godkänna cookies för marknadsföring för att kunna se den här videon.

Det jag spontant tänker på är förändring

Marinette Fogde, forskningschef Arbetets museum, svarar på frågan: Vad betyder omställning för dig?

Jag tänker att det handlar om förändringar i stort och smått. Det handlar ju både om hur vi agerar som individer när vi ställs inför olika förändringar i livet. Det kan handla om olika organisationer som behöver ställa om. Det kan handla om teknikförändringar och det kan handla om samhället också.