0:34
Du måste godkänna cookies för marknadsföring för att kunna se den här videon.

Jag behöver hela tiden ställa om mig själv

Anna Gullstrand founder and CEO, Studio How svarar på frågan: Vad betyder omställning för dig?

Omställning är ett ord som både kan och tolkas olika, beroende på vilket sammanhang det gäller. Det kan handla om samhället, myndigheten/organisationen och dig som individ. Ofta förknippas ordet med att lämna en arbetsplats. Omställning i ett proaktivt syfte kan handla om helt andra saker. 

Anna Gullstrand har på uppdrag av Trygghetsstiftelsen tagit fram en workshop. Syftet med workshoppen är att på ett konkret och tydligt sätt stötta arbetsgivare och fackliga representanter och inspirera till en mer proaktiv användning av de lokala omställningsmedlen.