0:38
Du måste godkänna cookies för marknadsföring för att kunna se den här videon.

När jag tänker omställning då tänker jag på anställningsbarhet

Eva Andersson, HR chef Livsmedelsverket svarar på frågan: Vad betyder omställning för dig?

På Livsmedelsverket har parterna kommit överens om att lokala omställningsmedel ska användas strategiskt och göra medarbetarna än mer anställningsbara. Det görs bland annat genom att stödja ett teambaserat arbetssätt - Effektiva team. Livsmedelsverket beskriver arbetet fram till dagens teambaserade organisation som en resa från singlar till samverkande grupper.

Partsrådets program för Hållbart Arbetsliv erbjuder stöd till myndigheterna i deras arbete med Effektiva team.