0:56
Du måste godkänna cookies för marknadsföring för att kunna se den här videon.

Omställning är kopplat till utveckling

Eva-Lotta Krook, arbetar som rådgivare Trygghetsstiftelsen svarar på frågan: Vad betyder omställning för dig?

Hon har också ett särskilt uppdrag att arbeta med att stötta lokala parter i arbetet med de lokala omställningsmedlen. Eva-Lotta ser och arbetar med hela omställningskedjan. Från det proaktiva omställningsarbetet på myndigheterna lokalt till att stötta individer som blir uppsagda på grund av arbetsbrist eller har en tidsbegränsad anställning som löper ut.