0:49
Du måste godkänna cookies för marknadsföring för att kunna se den här videon.

Digitalisering påverkar, det kommer förändra våra arbetsplatser

Eva Liedström Adler, styrelseordförande Trygghetsstiftelsen och generaldirektör Arbetsgivarverket 2015-2019 svarar på frågan: Vad betyder omställning för dig?