1:03

"Det är få som skottar snö utan att det snöar"

Gustav Martner, kommunikatör, digital expert och strateg .