0:39
Du måste godkänna cookies för marknadsföring för att kunna se den här videon.

Vad betyder omställning för dig

Roger Vilhelmsson är chefsekonom på Arbetsgivarverkör hans svar på frågan Vad betyder omställning för dig?

I rapporten har Arbetsgivarverket försökt identifiera några av de områden där den nya tekniken och digitaliseringen gör att de statliga arbetsgivarna bör anpassa arbetsgivarpolitiken för att utveckla kompetensförsörjningen och leverera en effektiv verksamhet. Rapporten har som avsikt att tjäna som ett underlag för diskussion kring den framtida arbetsgivarpolitiken.