Carina Ericsson

Kompetensjakten och den eviga matchningen!

Möt Carina Ericsson områdesansvarig för Trygghetsstiftelsens Rekryteringsservice.

8 av 10 företag tycker att det är svårt att hitta rätt kompetens och att det är det största tillväxthindret, enligt en enkät gjord av Svenskt Näringsliv och som refereras till i artikeln i DI. Den här problematiken pratar vi om i dagens avsnitt, som vi gör i stolt samarbete med Trygghetsstiftelsen

Vi tar pulsen på hur Polisen jobbar för att attrahera och behålla sina talanger tillsammans med polismästare och nationell uppdragsledare, Max Lutteman. Han berättar mer om Polisens strategi för rekrytering och om intressanta jobb inom en myndighet med 34 000 medarbetare varav en dryg tredjedel är civilanställda. Vi pratar även med Carina Ericsson, ansvarig för Trygghetsstiftelsens Rekryteringsservice som dagligen arbetar med matchning av kompetenta arbetssökande och arbetsgivares kravprofiler.

Ett fullspäckat avsnitt för alla arbetsgivare helt enkelt! 

Trevlig lyssning :)