SBU - "I dag sker saker i allt snabbare takt, då blir bland annat kompetensförsörjningen en utmaning"

Hög förändringstakt, digitalisering och kompetensförsörjning är några omvärldsfaktorer som påverkar SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Det blev några av slutsatserna när SBU nyligen deltog i Trygghetsstiftelsens workshop med fokus på omställning.

Det här var den tredje piloten och efter årsskiftet ska alla intresserade myndigheter kunna ladda ner den färdiga workshopen från Trygghetsstiftelsens hemsida.

–Vi hoppas att vår workshop ska inspirera och ge kunskap så att fler använder en större del av sina omställningsmedel, säger Ylva Disheden, ansvarig för lokala omställningsmedel, som var på plats för piloten.

Det är Anna Gullstrand, digital expert och facilitator, som har tagit fram konceptet. Halvdagen börjar med en omvärldsspaning, där deltagarna får lista trender i omvärlden som kan ha påverkan på den egna verksamheten.

Några exempel är digitalisering, automatisering, snabb förändringstakt samt kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

–I dag sker saker i allt snabbare takt, då blir bland annat kompetensförsörjningen en utmaning.  Därför är det nyttigt att tillsammans sätta sig ner och försöka identifiera framtida omställningsbehov, säger Karin Coster, administrativ chef och personalchef.

Nästa steg är att deltagarna diskuterar vilken inverkan omvärldsfaktorer har på den egna verksamheten.

–Digitaliseringen gör att vi inte trycker våra rapporter längre. Det finns också ett stort tryck från sociala medier, till exempel om vad som är sanning eller inte. Här har vi en viktig roll vad gäller opartiskhet och evidens, säger Jessica Tell, projektledare kommunikation.

Slutligen listar också gruppen förslag på konkreta insatser som skulle kunna finansieras med lokala omställningsmedel. Resultatet blir bland annat en utbildning i effektiva team och ett heldagsseminarium i hur man prioriterar och strukturerar sin tid och sina arbetsuppgifter.

Det är en nöjd grupp som lämnar lokalen efter tre intensiva timmar.

–En liknande workshop vore också värdefullt att göra tillsammans med representanter för vår nämnd, säger Karin Coster.

Carina Järvenhag

 

Mer om lokala omställningsmedel:

• Varje år avsätter de statliga arbetsgivarna 0,3 procent av lönesumman till lokala omställningsmedel.

• Varje myndighet har stor frihet att besluta om vad medlen används till, bara parterna har tecknat ett lokalt avtal.

• Ska både bidra till verksamheten och utveckla individen.