Stöd till dig inom statlig sektor

Trygghetsstiftelsen erbjuder omställnings- och kompetensstöd till anställda inom statlig sektor. Omställningsstöd erbjuds i form av rådgivning med syfte att stötta och motivera dig vars anställning avslutats att söka nytt arbete. Kompetensstöd i form av vägledning riktar sig både till dig som har en pågående anställning och till dig vars anställning avslutats och syftar till att identifiera dina intressen, kunskaper, kompetenser och behov för att hitta relevanta utbildningar som även är eftertraktade på arbetsmarknaden.

För att få tillgång till grundläggande omställnings- och kompetensstöd behöver du uppfylla följande villkor:

  • Din nuvarande eller senaste arbetsgivare ska vara inom statlig sektor.
  • Du har arbetat i sammanlagt minst 12 månader av de senaste 24 månaderna och har under den tiden arbetat i genomsnitt minst 16 timmar i veckan per månad.

Har du en kortare anställning inom statlig sektor som har upphört eller ska upphöra?

Du vars anställning ska upphöra eller har upphört till följd av arbetsbrist, sjukdom, tidsbegränsad anställning eller vars anställning har avslutats på initiativ av arbetsgivaren kan ansöka om stöd hos Trygghetsstiftelsen.

Läs mer här om vilka villkor som gäller och hur du gör för att ansöka.

Har du en pågående anställning inom statlig sektor?

För dig som är mitt i arbetslivet och funderar på att studera för att stärka din ställning på arbetsmarknaden finns möjlighet att ansöka om vägledning hos Trygghetsstiftelsen.

Läs mer här om vilka villkor som gäller och hur du gör för att ansöka.