Vilket stöd kan jag få?

Du som har en statlig anställning som ska upphöra eller har upphört till följd av arbetsbrist, sjukdom, tidsbegränsad anställning eller en anställning som avslutats på initiativ av arbetsgivaren kan få stöd av Trygghetsstiftelsen.

Rådgivning och vägledning

Hos Trygghetsstiftelsen kan du få rådgivning för att stötta och motivera dig att söka nytt jobb och vägledning för att hitta utbildningar som är intressanta för dig och eftertraktade på arbetsmarknaden.

Du behöver uppfylla följande villkor:

  • Din senaste arbetsgivare är inom statlig sektor.
  • Du ska ha arbetat i sammanlagt minst 12 månader av de senaste 24 månaderna och under den tiden ska du ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar i veckan per månad.

Läs mer om vad du kan ansöka om och gör din ansökan här.

Förstärkt stöd

Du vars anställning har upphört på grund av ohälsa kan få förstärkt stöd, som till exempel hjälp med myndighetskontakter eller annat extra stöd. Detta kan du ta upp med din rådgivare vid ert första möte.

Yttrande till CSN

Om du vill söka omställningsstudiestöd hos CSN kan vi skriva ett yttrande om vi finner att utbildningen kan anses stärka din ställning på arbetsmarknaden. Du som ansöker och beviljas omställningsstudiestöd från CSN kan i vissa fall även få kompletterande studiestöd från Trygghetsstiftelsen.