Annika Wetterlind

Det som motiverar mig i min yrkesroll är att jag får göra stor skillnad

Det som motiverar mig i min yrkesroll är att jag får göra stor skillnad för den enskilda individen säger Annika Wetterlund som är rådgivare på Trygghetsstiftelsen.

Annika har jobbat som rådgivare i olika omställningsomorganisationer mer än tio år. 

Vad motiverar dig i rollen som rådgivare?
Det som motiverar mig är att jag i min yrkesroll gör stor skillnad för individer. Att göra skillnad kan handla om att jag träffar en person som är nedstämd och orolig för sin situation till att personen med stor glädje och stolthet hittar en ny tjänst. En fantastisk resa som är en ynnest för mig att följa. I mitt arbete får jag möjlighet att coacha och dela med mig av mina erfarenheter. Utifrån omställningsavtalet som jag presenterar för mina kunder, kan jag erbjuda individen olika stöd vilket betyder mycket för mig i min yrkesroll. Stödet ger individen en framgångsrik tid i sitt sökande efter nytt arbete.

 

Finns det något stöd som är mer vanligt att personer som söker nytt jobb efterfrågar?
Det varierar, alla är individer och har sina unika behov. Önskan om att träffa en jobbcoach är vanligt. Jag som rådgivare rekommenderar ofta kunder att träffa en jobbcoach, jag vet att det är ett framgångsrikt stöd. I mötet med jobbcoachen gör kunden bland annat en självinventering vilket innebär kartläggning av kompetenser, intressen, värderingar och drivkrafter. Det är ett mycket bra grundarbete för att hitta sin arbetsmarknad och yrkesroll, helt enkelt hitta sin rätta plats på arbetsmarknaden.

 

Har du några goda råd till en person som söker nytt jobb?
Mina råd till den som söker nytt arbete är att acceptera att det kan ta tid. Skapa en struktur i vardagen för att söka jobb och var aktiv i jobbsökandet. Om du är kund hos en omställningsorganisation, nyttja den tiden och ta del av omställningsaktiviteter. Sist men inte minst var snäll mot dig själv!

 

Vad betyder omställning för dig?
Omställning för mig betyder förändring som leder till möjligheter, både på individ- och organisationsnivå. Jag har under mitt yrkesliv träffat tusentals människor i omställning. Min erfarenhet är att det i första skedet kan upplevas oroligt, sorgligt och ledsamt. Med rätt individuellt stöd kommer individen vidare, ofta till ett nytt och givande arbete som kunden är nöjd med. Det är inte helt ovanligt att omställningsprocessen leder till både personlig utvecklig och yrkesutveckling för den enskilda individen.