Alva Appelgren

Motivationen växer med bra förutsättningar

Viljan att ta sig an en uppgift – och drivet att fortsätta när det blir tufft. Så beskriver forskaren och författaren Alva Appelgren begreppet motivation på ett webbinarium som Trygghetsstiftelsen bjöd in till i början av maj.

Alva Appelgren har forskat om motivation, prestation och förväntningar kopplat till hjärnan, och har skrivit boken Motiverad; feedback, mindset och viljan att utvecklas! 

Alva beskriver vad som är motivation och vilka faktorer som påverkar hur motiverade vi är.  

–Jag är intresserad av människors vilja att anstränga sig. Motivation hänger ihop med dina drivkrafter som till exempel glädje, värderingar och mål, men det handlar även om självtillit. Det vill säga i vilken utsträckning man tror på sin egen förmåga, säger Alva och passar på att fråga deltagarna på webbinariet vad som driver dem i deras arbete? 

Svaret på frågan via Mentimeter blir att över hälften av deltagarna drivs av glädje, följt av värderingar i andra hand.  

Våra drivkrafter kan dock förändras över tid. Det blir extra tydligt när vi befinner oss i en kris, som den pågående pandemin innebär. 

–Hur motiverade vi är in i en förändring kan hänga ihop med om den är påtvingad eller inte, och om hur vi upplever vår kontroll över den nya situationen. Krishantering handlar om att anpassa sig till förändringar – och man kan väl säga att den som är mest anpassningsbar överlever, säger Alva. 

Hur bra vi är på att anpassa oss till nya situationer beror på en mängd faktorer. Alva tar upp en viktig teori inom psykologin, som är den så kallade självbestämmandeteorin med sina tre centrala begrepp – autonomi, kompetens och tillhörighet. 

–Om de här grundförutsättningarna är uppfyllda ökar chanserna för att ta sig an förändringar, både frivilliga och påtvingade, på ett konstruktivt sätt.  

Motsatsen att vara omotiverad kan hänga samman med att känna sig isolerad, att vara utanför sitt sammanhang eller en upplevelse av att man saknar kontroll över sitt liv. Känslor som lätt kan förstärkas i en tid av social distansering och hemarbete. 

–Det krävs rätt förutsättningar för att känna sig motiverad. Om det finns bristande stöd för att komma igång och uppgiften inte känns meningsfull är det kanske inte värt investeringen att sätta igång, säger Alva och tillägger: 

– Det är alltid lättare att ge upp än att anstränga sig. Vår hjärna premierar snabba belöningar! 

De goda nyheterna är att det både går att arbeta med sin egen motivation och bli bättre på att stötta andra. Det handlar framför allt om att lyssna och att ge feedback. 

–Det gäller att visa att man bryr sig om sin omgivning. Ge återkoppling och uppmuntran, även när man uppnått ett delmål. Det gäller såväl för vänner och familj som för medarbetare, säger Alva. 

Hennes bästa råd för att klara en kris som pandemin eller en omställning, till exempel på arbetsplatsen, är att vara lite snällare både mot sig själv och sin omgivning. Acceptera att det är en ny tid och våga vara en nybörjare igen. Och om möjligt låt bli att jämföra med hur det var tidigare.

–Vi tar oss igenom förändringar, det visar historien. Det svåra är att vi inte vet när och ovissheten kan vara svår att leva med. Var uppmärksam när du börjar självsabotera och tänka att du är hopplös och att du inte kan. Tänk istället att ”jag kan inte detta … ännu”, avslutar Alva Appelgren. 

Inspirerande och intressant var bland de vanligaste kommenterarna efteråt, vilket i sig stödjer påstående att motivationen verkligen går att påverka. 

Carina Järvenhag, frilansjournalist  

Det här webbinariet var det första webbinariet i Trygghetsstiftelsens webbinarieserie Inspiration arbetsliv, vars syfte är att uppmuntra till avktiva val i arbetet.