två kvinnor från Rättsmedicinalverket

Årsredovisning 2020

2020 var ett år av omställning på flera sätt.

När året 2020 började hade Trygghetsstiftelsen två år bakom sig med att ha hanterat extremt stora omställningar med stöd till uppsagda från Migrationsverket 2018 och året därefter från Arbetsförmedlingen. Där visade vi förmågan att växla upp när det gäller, ställa om och mobilisera resurser. Lite pustade vi kanske ut – de båda omställningarna hade gått bra. Vad vi inte visste var att 2020 skulle innebära något helt annat: en pandemi som ställde hela världen på ända.

Den digitala omställningen, hemarbete och inga resor ställde om arbetslivet för många yrkesgrupper. Arbetsmarknaden blev osäker, varsel ökade och arbetslösheten steg i många branscher till höga nivåer. Men för Trygghetsstiftelsens kunder har påverkan hittills varit ganska låg och resultaten för året goda.

Vårt inflöde ökade inte under året – inom den privata sektorn har uppsägningarna varit betydligt fler. Vi ligger ungefär på samma antal som ett normalår och 2 328 personer  anmäldes till Trygghetsstiftelsen på grund av arbetsbrist eller för att deras anställningstid löpt ut. 2 858 av våra kunder fick ett nytt arbete eller annan sysselsättning under året.

Målet att 75 procent av de som lämnar oss hittar en hållbar lösning inom uppsägningstidens slut eller inom nio månader från att deras anställningstid löpt ut uppfylldes väl. För de tillsvidareanställda blev utfallet 79,3 procent och för dem med tidsbegränsad anställning blev utfallet 83,5 procent.

I vår årsredovisning kan du läsa mer om hur det gick för våra kunder och hur vi arbetat med lokala omställningsmedel tillsammans med goda exempel.