Hillevi Engström

Hillevi Engström tar vid som ny vd

Den 8 november tillträder Trygghetsstiftelsens nya vd Hillevi Engström. En samhällsengagerad person som vill fortsätta driva stiftelsen på inslagen väg.

Hon vill vässa arbetet med digitaliseringen, öka kännedomen om kraften i den svenska modellen för omställning och är stolt över att ha fått förtroendet som vd.

Hillevi Engström är en samhällsengagerad person. Sedan barnsben har hon alltid haft många synpunkter och svårt att sitta tyst, och det där engagemanget har gett henne livsinsikter som är värdefulla än i dag.

– Under min tid som polis såg jag samhällets baksidor och lärde mig att allt inte är svart eller vitt. Jag förstod också betydelsen för människor att ha ett jobb att gå till, att känna sig behövda och hur viktigt det är att barn ser sina föräldrar göra nytta.

Att då få erbjudandet att leda en av Sveriges omställningsorganisationer som arbetar just för att matcha människor till nytt jobb känns som en ynnest.

– Jag fick närkontakt med omställningsorganisationerna som arbetsmarknadsminister och blev djupt imponerad av deras arbete. Då var det stora omställningar i Saab och Astra Zeneca, och att se hur stressnivån sjönk på de som drabbats när de fick veta att de skulle få ett bra stöd att hitta en väg framåt, det gjorde mig varm i hjärtat.

Hon tycker att kännedomen om det omställningsstöd som finns och till exempel vad ett kollektivavtal innebär, behöver öka generellt i samhället.

– Det är något som vi kan jobba mer med, att informera och sprida kunskap om vilka möjligheter och skyddsnät som finns på svensk arbetsmarknad.

Ett sätt är att utöka samarbetet med övriga omställningsorganisationer och lära av varandra, men också att lyssna på myndigheterna och kunderna om vad de efterfrågar från Trygghetsstiftelsen.

– Vi ska vara följsamma där och använda ny teknik för att jobba smart. Vi kan använda det vi har lärt oss under pandemin när det gäller att jobba digitalt och ta till oss det på ett klokt sätt.

Den utmaning som hela arbetsmarknaden står inför med ett kompetensglapp som gör att många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens tycker hon är allvarlig. Där finns de avtalade lokala omställningsmedlen som en resurs och möjlighet till utveckling, menar Hillevi Engström:

– Behovet av att lära hela livet ökar och arbetet med de lokala omställningsmedlen kommer att bli ännu viktigare framöver. Vår uppgift blir att informera ännu mer och stötta myndigheterna så att de känner sig hemmastadda med den delen av avtalet.

Riktningen för Trygghetsstiftelsen ligger fast och för Hillevi Engström är uppdraget att trimma organisationen för att fortsätta leverera den höga kvaliteten.

– Jag har förstått att jag kommer till en stabil och kompetent organisation med hög självbestämmandegrad. Den vill jag värna. Jag är glad och taggad inför mitt nya uppdrag!

Gunilla Mild Nygren, Frilansjournalist

KORT OM HILLEVI ENGSTRÖM:

Hon är utbildad polis, blev första kvinnliga ombudspersonen på Polisförbundet 1996 och jobbade fackligt i många år. Aktiv inom kommunpolitiken för att hon ville kunna påverka, något som förde henne ända in i riksdagen och till poster som arbetsmarknads- och biståndsminister. Hon har haft många förtroendeuppdrag i skolan, en kvinnojour och inom idrotten. Hillevi Engström kommer närmast från tjänsten som förbundsdirektör på Södertörns brandförsvarsförbund.