Man med dator

Nyheter i avtal om omställning

Arbetstagare vars anställning upphört av personliga skäl som en följd av sjukdom kommer att kunna få stöd av Trygghetsstiftelsen.

Arbetsgivarverket har tillsammans med OFR/S, P, O, Saco-S och Seko beslutat att under en treårsperiod utöka avtal om omställning i vissa fall och omfatta arbetstagare som blivit uppsagda av personliga skäl som en följd av sjukdom eller har en överenskommelse med sin arbetsgivare om att anställningen ska upphöra som en följd av sjukdom. För båda fallen gäller förutsatt att arbetsgivare fullgjort rehabiliteringsskyldigheten och uttömt omplaceringsmöjligheterna. Beslutet träder i kraft 1 februari 2021 och sträcker sig till 31 december 2023.

Parterna har också beslutat att Trygghetsstiftelsen i ett tidigt skede i en omställningssituation får informera om Trygghetsstiftelsens stöd till medarbetare, HR-funktionen, chefer och fackliga företrädare på myndigheterna. Syftet är att öka kunskapen och bidra till trygghet under omställningsprocessen. Denna ändring i avtal om omställning kommer att gälla från och med 1 januari 2021.

- Jag är glad för möjligheten att i ett tidigt skede kunna informera i samband med omställningssituationer i myndigheterna, säger Åsa Lindh, Trygghetsstiftelsens vd. Min erfarenhet är att det bidrar till en ökad trygghet för alla berörda.

För mer information hänvisar vi till Arbetsgivarverkets webb

Arbetsgivarverket

Här hittar du information från övriga parter 

Seko 

 Fackförbundet ST 

 Saco-S