Uppskattat att dela erfarenheter

Nio av tio deltagare på Trygghetsstiftelsens erfarenhetsutbyten tycker att träffarna föder nya idéer och ger inspiration till aktiviteter.

Årligen avsätts 300 miljoner kronor av statliga myndigheter i lokala omställningsmedel (LOM), men på många arbetsplatser samlas pengarna på hög.

Därför testar Trygghetsstiftelsen nya grepp för erfarenhetsutbytena för att ge kunskap och inspiration till att använda pengarna proaktivt och långsiktigt. I år har man haft tre erfarenhetsutbyten; ett för större myndigheter samt två för universitet och högskolor. Totalt har 15 myndigheter deltagit i erfarenhetsutbytena.

–Tydligt i avtalet är att myndigheterna helt och hållet själva bestämmer över sina lokala omställningsmedel.  Det gäller både kommunikation kring och innehållet i insatserna. Det finns en stor frihet att använda medlen så länge åtgärderna stödjer omställning och ett långt arbetsliv, säger Ylva Disheden, områdesansvarig lokala omställningsmedel.

Humoristisk film gav snurr

Några som har satsat på just kommunikation är Kriminalvården. På mötet för stora myndigheter berättade Cathrine Söderberg, och Niklas Eldholm (Saco-S) att man har satsat på bättre information internt för att kunna använda medlen på ett effektivare sätt.

–Vi fick inte riktig snurr på våra lokala omställningsmedel. Därför gjorde vi en humoristisk film till intranätet. Syftet är att höja kunskap och medvetenhet för att kunna bli mer proaktiva, säger Cathrine Söderberg, som är samordnare för LOM på halvtid.

Hittills har satsningen fallit väl ut och både antalet ansökningar och antalet beviljade ansökningar har mer än dubblerats. Medlen används bland annat för växeltjänstgöring, kompetensutveckling samt karriär- och livsplanering.

–Filmen har väckt uppskattning både inom och utanför vår egen myndighet. Jag har haft fortsatta kontakter både med Polisen och med Försäkringskassan, säger Cathrine.

Erfarenhetsutbyte i topp på önskelistan

Reaktioner på erfarenhetsutbytena är att de har gett inspiration och lett till nya idéer för hur medlen kan användas. Andra synpunkter är att man har förstått vikten av att vara proaktiv och strategisk.

När myndigheterna har fått svara på vilka aktiviteter de vill ha från Trygghetsstiftelsen kommer erfarenhetsutbyten med andra myndigheter i topp, följt av kunskaps- och inspirationsföreläsningar.

 

Frilansjournalist Carina Järvenhag

 

Det här är lokala omställningsavtal

  • 0,2 procent av de statliga arbetsgivarnas lönesumma avsätts för detta.
  • Ska finansiera ett lokalt omställningsarbete.
  • Bygger på en långsiktig planering av omställningsåtgärder.
  • Ska stödja arbetslinjen och ett långt arbetsliv.
  • Ska både stödja verksamheten och utveckla individen.