Coach - Jag gör så lite men det betyder så mycket

Våga lyfta blicken för att få ett nytt perspektiv, berätta om ditt drömjobb, det kan vara början på något nytt.

Det här är en intervju med en av Trygghetsstiftelsens coacher Marita Brandel.

Som kund hos Trygghetsstiftelsen kan du få träffa en coach som stöttar dig på vägen till ett nytt jobb eller annan sysselsättning.

Marita har arbetat som coach i över tio år. Hon jobbar främst med personer med ohälsa och coachar dem till arbete eller studier i första hand, men det innefattar även kontakter med myndigheter främst med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Bland annat har Marita en beteendevetenskaplig magisterexamen och är vidareutbildad i Motiverande samtal (MI). Hon har specialistkunskaper inom rehabilitering, stöd till personer med arbetshinder och stöd till personer från andra kulturer.

På Trygghetsstiftelsen coachar Marita personer som är i behov av hennes specialistkompetens.

Lyssnar och frågar

-Mitt uppdrag kan vara att hjälpa en kund i den labyrint som det kan innebära att ha kontakt med olika myndigheter så att hen får rätt stöd och så snart som möjligt komma vidare i till exempel nytt arbete, berättar Marita.

-Jag lyssnar och frågar vad kunden behöver hjälp med. Det kan ju låta klyschigt, men är nog så viktigt. En överenskommelse mellan mig och kunden är a och o för samarbetet. En överenskommelse som klargör vem som har ansvar för de olika delarna i coachprocessen. Därefter utkristalliseras en plan – vad kan jag göra för dig? Vad kan du själv göra? Alla kunder är individer och har olika behov därför blir ingen plan den andra lik. Att bygga förtroende är viktigt. När jag träffar en kund tycker jag att det bästa är om jag inte vet så mycket om hen innan vårt första möte, jag vill höra kundens egna berättelse.

Marita tycker att utmaningen i hennes coachuppdrag är att inte göra för mycket. Ha respekt för kundens egna kapacitet. Viktigt att inte trilla in i den vårdanderollen och lägga huvudet på sned och klappa om.

Marita berättar att hennes framgångsfaktorer är hennes gedigna erfarenhet och den bredd av människor hon träffat.

-Jag blir sällan överraskad när en människa berättar om sin situation. Uppdelningen i samarbetet enligt överenskommelsen och planen är även en framgångsfaktor.

-Jag stimuleras av att möta kunder där inte vägen till nytt arbete är spikrak. Att se framsteg ger mig bekräftelse och motivation.

Vågar lyfta blicken

En framgångsfaktor hos kunderna som Marita ser är att våga lyfta blicken för ett större helhetsperspektiv där omskolning kan vara ett alternativ. Berätta om drömjobbet, beskriv för coachen vad som lockar, det kan vara början på något nytt.   

Ofta uttrycker kunder tacksamhet för Maritas stöd och coachning och hon säger

-Jag gör så lite men det betyder så mycket.

Det är viktigt för mig att kompetensutvecklas och hålla mig á jour med det som händer inom mina områden för att kunna möta Trygghetsstiftelsen kunder.

Petra Görlinge och Annika Wetterlund