Fundera gärna på detta

Du kan själv underlätta processen genom att vara så förberedd som möjligt när du kontaktar Trygghetsstiftelsen i höst.

Tänk först och främst på att en utbildning ska innebära att du utvecklas som yrkesperson och den ska svara upp mot arbetsmarknadens behov. Du kan inte få stöd för en utbildning som arbetsgivaren skulle ha betalat i alla fall.  

Innan du kontaktar oss för att få hjälp med kompetensstöd kan det vara bra att ställa dig följande frågor : 

  • Vad vill du? 
  • Vad kan du? 
  • Vilka eventuella hinder ser du? 
  • Vilka resurser har du för att ta dig förbi dessa eventuella hinder?
  • Vad behöver du för att bredda din kompetens på arbetsmarknaden? 
  • Vill du studera på deltid eller heltid?  

Om du redan vet att du vill vidareutbilda dig: 

  • Ta reda på så mycket du kan om den tänkta inriktningen leder till ett yrke som efterfrågas på arbetsmarknaden
  • Vilka andra möjligheter ser du?
  • När vill du starta din utbildning?

Obs att du själv måste kunna styrka att du uppfyller kravet på förvärvsarbete.

På CSN finns en checklista och mer information om väntetider, utbetalning med mera.