Så här kan du förbereda dig

Du kan själv underlätta kontakten med Trygghetsstiftelsen genom att vara så förberedd som möjligt.

Du ansöker om vägledning genom att fylla i vårt webbformulär. Därefter kontaktar Trygghetsstiftelsen dig för att boka ett möte. Nedan listar vi några punkter för att mötet ska bli så effektivt som möjligt.  

Innan du kontaktar oss kan det vara bra att ställa dig följande frågor

 • Vad vill du? 
 • Vad kan du? 
 • Vilka eventuella hinder ser du? 
 • Vilka resurser har du för att ta dig förbi dessa eventuella hinder?
 • Vad behöver du för att bredda din kompetens på arbetsmarknaden? 

Vet du redan att du vill vidareutbilda dig?

Tänk först och främst på att en utbildning ska innebära att du utvecklas som yrkesperson och att den ska svara upp mot arbetsmarknadens behov. Du kan inte få stöd för en utbildning som arbetsgivaren ändå skulle ha betalat.  

 • Ta reda på så mycket du kan om den tänkta inriktningen. Leder utbildningen till ett yrke som efterfrågas på arbetsmarknaden?
 • Fundera över vilka andra möjligheter du har. 
 • När vill du starta din utbildning? 
 • Vill du studera på deltid eller heltid?  

Redo att fylla i ansökan? 

 • Säkerställ att du uppfyller kriterierna för de olika stöden. Är du osäker kan du läsa mer här 

 • Ha ditt CV redo när du fyller i ansökan.

 • Besvara gärna frågorna om din nuvarande arbetssituation och önskade utbildning eller yrkesbana i frågeformuläret och bifoga dokumentet till din ansökan.

Om du vill ansöka om omställningsstudiestöd hos CSN kan vi hjälpa skriva ett yttrande. Tänk på att du själv måste ansöka hos CSN. Hos CSN finns en checklista och mer information om väntetider, utbetalning med mera. Observera att du själv måste kunna styrka att du uppfyller kravet på förvärvsarbete.

Fyll i din ansökan.