två personer som promenerar

Tidig kontakt banar vägen framåt

Migrationsverket har haft flera omställningar de senaste åren. Och med den erfarenheten kommer lärdom. Anneli Jacobsson är verksamhetsexpert i region Syd på Migrationsverket och tillsammans med Trygghetsstiftelsens rådgivare Erik Markenros berättar hon om hur de tänker och arbetar för en trygg omställningsprocess för alla berörda.

Migrationsverket gick igenom en stor omställning 2018 i efterdyningarna av flyktinginströmningen under 2015. Sedan dess har man haft ett antal stora och mindre omställningar. Det ligger i verksamhetens natur att det går upp och ner. Att därför ständigt förfina och slipa på processen och inse vikten av att vara väl förberedda har varit en framgångsfaktor, enligt Anneli Jacobsson, verksamhetsexpert i region Syd på Migrationsverket:

– Vi bildade tidigt en dedikerad grupp för just omställning med olika roller representerade – HR-partners, chefer, förhandlare och övriga som behövs. Det gav oss också möjligheten att ge information och budskap med en röst.

– Vi informerade i olika kanaler med frågor och svar på allt som kan tänkas poppa upp i en sådan här situation. Vi tog tidigt kontakt med Trygghetsstiftelsen som också hade en informationsträff för HR och berörda enhetschefer. 

Anneli Jacobsson var region Syds kontaktperson till Trygghetsstiftelsens rådgivare Erik Markenros och tillsammans var de båda den främsta kontaktytan in i respektive organisation.

– Det är bra med en så tidig kontakt som möjligt. Då kan vi planera resurser och insatser i god tid. Även i den här omställningen, då förhandlingarna drog ut på tiden, hade jag kontinuerlig kontakt med Anneli som informerade om hur läget var, säger Erik Markenros som också framhåller det positiva med en kontaktperson:

– Det underlättar mycket, framför allt när våra aktiviteter satte i gång. Anneli kunde gå vidare med mina frågor och blev som ett smörjmedel i systemet, till exempel när det gällde tjänstledighet för dem som behövde söka jobb, gå utbildning eller liknande.

Trygghetsstiftelsen kan i ett tidigt skede i en omställningssituation informera om Trygghetsstiftelsens stöd till medarbetare, HR-funktionen, chefer och fackliga företrädare på myndigheterna. Syftet är att öka kunskapen och bidra till trygghet under omställningsprocessen.
Se tillägg till avtal om omställning

Anneli Jacobsson återkommer till den oro som många kände under förhandlingstiden. Att riskera att bli uppsagd och vänta på besked, det väcker tankar och mycket känslor.

– För oss var det viktigast att ge så mycket information vi bara kunde, ofta utan att kunna ge något besked, men då sa vi det. Och så informerade vi om Trygghetsstiftelsens stöd – det ger lugn och trygghet att veta att det finns stöd att få om man blir uppsagd och vad det innebär.

När beskedet väl kom blev det nästan en lättnad. I den här omställningen var det 22 medarbetare som till sist sades upp – de flesta teamledare och beslutsfattare.

– De var väl förberedda och peppade på att komma vidare. De hade fått information om positiva resultat från tidigare omställningar och såg möjligheterna med vårt stöd. Det tändes ett hopp om att komma vidare mot en ny framtid, säger Erik Markenros.

När det nu har gått nästan ett år och uppsägningstiden är slut för samtliga har nästan alla gått vidare till ny sysselsättning med jobb, studier eller annan lösning. Några har sökt sig tillbaka till Migrationsverket, som nu behöver stärka sin organisation igen, bland annat på grund av flyktingströmmen från det krigshärjade Ukraina.

Gunilla Mild Nygren, frilansjournalist

Framgångsfaktorer i Migrationsverkets omställning:

  • Dedikerad grupp för omställning.
  • En röst med samma budskap.
  • En kontaktperson mot Trygghetsstiftelsen.
  • Information även om det inte finns mycket att säga.
  • Väl insatta och engagerade chefer.
  • Bra avslut för de medarbetare som sagts upp.
  • Positiva resultat från tidigare omställningar ger trygghet.
  • Ständigt lärande och en kontinuerligt förfinad omställningsprocess.