Fullbokat

Datum

24
aug

Tid

08:30 - 12:00

Ort

STOCKHOLM

Typ

Seminarie

Att analysera och synliggöra omställningsbehov

Bli inspirerad och arbeta konkret tillsammans med dina kollegor och få stöd i arbetet av Magnus Anttila

Syfte med seminariet är att:

  • visa och pröva en väg för att synliggöra och analysera omställningsbehov med utgångspunkt i verksamhetens styrdokument
  • skapa idéer och ett underlag för att arbeta vidare med de lokala omställningsmedlen i den egna verksamheten - som en del i den strategiska kompetensförsörjningen

Seminariet ger dig

  • Kunskap om hur ni kan tänka strategiskt och se kompetensförsörjning som ett tydligare verktyg i arbetet med lokala omställningsmedel
  • Förståelse för hur arbetet med lokala omställningsmedel kan bidra till medarbetarens utveckling och myndighetens arbete med att möta och anpassa sig till framtida utmaningar.
  • Konkreta tips och en metod för hur ni kan komma igång
  • Tid att arbeta utifrån er myndighets arbete med stöd på plats

”En effektiv omställning tar utgångspunkt i myndighetens verksamhetsplan/strategier och stödjer medarbetarna att utvecklas i linje med verksamhetens behov”  Magnus Anttila

Det här säger andra

"Tydligt, strukturerat, en röd tråd genom hela seminariet. Mycket bra genomfört och lätt att ta till sig i det egna arbetet sedan."

"Magnus är kunnig inom området, tydlig i sina framförande och pedagogisk."

"9 av 10 deltagare svarade att seminariet tillförde nytta i deras arbete med omställning, kompetensförsörjning och lokala omställningsmedel."

Målgrupp

Du/ni ser ett behov av konkreta verktyg och tid tillsammans för att ta er vidare i arbetet med lokala omställningsmedel och kompetensförsörjningsfrågorna. Detta seminarium är till för lokala parter som tillsammans vill ta arbetet vidare. Ofta har ni roller som HR-/förhandlingschef eller HR-specialist, central samordnare för lokala omstäl lningsmedel eller facklig ordförande/vice ordförande.

Seminarieledare och föreläsare

Magnus Anttila  är författare, konsult och specialist på kompetens- och verksamhetsutveckling med lång erfarenhet av att arbeta med kompetensförsörjning utifrån ett verksamhetsperspektiv. Magnus har lång erfarenhet av att arbeta med myndigheter.

Övrigt

Antalet platser är begränsat. Seminariet är kostnadsfritt och genomförs fysiskt på plats i Trygghetsstiftelsens lokaler, centralt i Stockholm. När du anmält dig skickas en bekräftelse till dig med den information som behövs. 

Läs gärna artikeln Medarbetare måste förstå varför de ska utvecklas med Magnus Antilla 

Varmt välkommen!