1:22
Du måste godkänna cookies för marknadsföring för att kunna se den här videon.

Vi behöver fortsätta att vara sociala och skratta

Vi intervjuade Kristina Palm, forskare vid Karolinska Institutet och vid Karlstads Universitet alldeles i början av coronapandemin.