1:22

Vi behöver fortsätta att vara sociala och skratta

Vi intervjuade Kristina Palm, forskare vid Karolinska Institutet och vid Karlstads Universitet alldeles i början av coronapandemin.