En sammanhållen omställningskedja

Förändringar sker i allt snabbare takt i dagens samhälle och arbetsliv. Det ställer stora krav på oss.

Som individer behöver vi fundera på vilka nya möjligheter som öppnas och hur vi möter dem. Som verksamhetsföreträdare och fackliga företrädare behöver vi fundera över hur vi tar ett strategiskt ansvar för förändringarna, kraven på ny kompetens och ökad flexibilitet i våra organisationer.

För att möta detta har vi sedan 2015 två omställningsavtal i staten, avtal om omställning och avtal om lokala omställningsmedel. Tillsammans bildar de en sammanhållen kedja från det proaktiva arbete som sker i myndigheterna till det arbete som utförs av Trygghetsstiftelsen.

Trygghetsstiftelsen har arbetat med omställning i staten i 30 år. Vår erfarenhet är att du behöver både engagemang och koll på hela omställningskedjan för en lyckad omställningsprocess. Som ett stöd till arbetet på myndigheterna har vi tagit fram en skrift där vi ger vår syn på hur omställningskedjan hänger samman och där vi också beskriver våra erfarenheter av omställning. Skriften heter Att ligga steget före och går att ladda ner i rutan nedanför. 

Frågor & Svar
Vad kan vi hjälpa dig med?
Hjälp