0:44
Du måste godkänna cookies för marknadsföring för att kunna se den här videon.

En slags utveckling eller omväxling

Cathrine Söderberg, HR expert, Kriminalvården svarar på frågan: Vad betyder omställning för dig?

Kriminalvården har arbetat på flera olika sätt för att öka användningen av de lokala omställningsmedlen. De har bland annat ändrat namnet och kallar det förändringsbidrag, som en del i kommunikationen kring vad medlen är och hur de kan användas. Nedan kan du ta del av flera artiklar och filmer kring deras arbete och hur det gick till när de tog fram sitt nya avtal 2019.