0:47
Du måste godkänna cookies för marknadsföring för att kunna se den här videon.

Utveckling och förändring

Jörgen Kihlgren är en av Trygghetsstiftelsens chefer. Ta del av hans tankar kring omställning.

Omställning är ett ord som både kan och tolkas olika, beroende på vilket sammanhang det gäller. Det kan handla om samhället, myndigheten/organisationen och dig som individ. Ofta förknippas ordet med att lämna en arbetsplats. Omställning i ett proaktivt syfte kan handla om helt andra saker. 

Trygghetsstiftelsen hjälper statsanställda med stöd på vägen till ett nytt arbete. Trygghetsstiftelsen har också en roll att sprida kunskap och inspiration för att stötta i arbetet med lokala omställningsmedel.