0:47

Utveckling och förändring

Jörgen Kihlgren är verksamhetschef på Trygghetsstiftelsen och ansvarig bl.a för arbetet med våra kunder. Hör hans svar på frågan: Vad betyder omställning för dig?

Omställning är ett ord som både kan och tolkas olika, beroende på vilket sammanhang det gäller. Det kan handla om samhället, myndigheten/organisationen och dig som individ. Ofta förknippas ordet med att lämna en arbetsplats. Omställning i ett proaktivt syfte kan handla om helt andra saker. 

Trygghetsstiftelsen hjälper statsanställda med stöd på vägen till ett nytt arbete. Trygghetsstiftelsen har också en roll att sprida kunskap och inspiration för att stötta i arbetet med lokala omställningsmedel.