Vi står inför uppsägningar och söker information till medarbetare

Här hittar du material som stöttar dig som arbetsgivare när myndigheten har en konstaterad omställning med uppsägningar av medarbetare.

Om din myndighet står inför ett omställningsarbete och en övertalighetsprocess kan en rutinbeskrivning med hållpunkter, ett dokument där arbetet och processen beskrivs mer i detalj, fungera som ett stöd. 

Vi har tagit fram en mall över en sådan rutinbeskrivning som du kommer åt nedan. Rutinbeskrivningen ägs av myndigheten och tas företrädesvis fram i dialog med lokala fackliga parter OCH Trygghetsstiftelsen.

Mall för rutinbeskrivning vid större omställning