Fyra glada personer gör tummen upp

Trygghetsstiftelsens kunder har klarat sig bra

Det har gått bra för Trygghetsstiftelsens kunder under 2020 trots pandemin och en försämrad arbetsmarknad.

Det senaste året har den svenska arbetsmarknaden påverkats av en osäkerhet som vi inte sett sedan finanskrisens dagar. Pandemins framfart har satt sina spår även inom den statliga sektorn. Detta är dock inget som har påverkat Trygghetsstiftelsen och våra kunder i någon större grad.

Drygt 2 300 personer har anmälts till Trygghetsstiftelsen på grund av arbetsbrist eller för att deras anställningstid löpt ut under 2020. Det är ungefär lika många som vi vanligen stöttar under ett år. Åren 2018-2019 hade vi ett större kundinflöde i samband med omställningarna inom Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Idag kommer återigen majoriteten kunder från ett universitet eller en högskola.

Kunderna hittar fortsatt nya arbeten snabbt och under 2020 fick 82 procent av våra kunder en ny sysselsättning under sitt första år hos oss. 

Digitala aktiviteter uppskattade

Det har varit viktigt för oss att de har kunnat ta del av aktiviteter och annat stöd trots pandemins påtvingade stängning av våra lokaler och inställda fysiska möten. Vi ställde snabbt om verksamheten i mars månad till att bli digital. Alla våra aktiviteter och möten har sedan dess genomförts online. Under första kvartalet genomförde vi närmare 40 fysiska seminarier i våra lokaler. När sedan pandemin gjorde det omöjligt att genomföra dessa erbjöd vi istället de arbetssökande kunderna totalt 135 digitala workshops och webbinarier under resten av året. Utvärderingar visar att de varit nöjda med vårt erbjudande och uppskattat våra digitala workshops.

Omställning lockar många  

Trygghetsstiftelsen har under 2020 erbjudit tjugo aktiviteter i form av kortare webbinarier och längre utbildningar i arbetet med lokala omställningsmedel. Flera nya tjänster har lanserats. I början av året släpptes till exempel omställningsworkshopen och kortleken. I juni publicerades dokumentationen av Arbetets museums utställning Ursäkta röran – omställning pågår. Vi har under året nått ut brett och 200 lokala parter från 92 olika myndigheter har deltagit i våra arrangemang.

Det nya året har rullat igång med full kraft och många nya kunder har anmälts, bland annat från Migrationsverket och Chalmers. De träffar nu sina rådgivare på Trygghetsstiftelsen för inledande samtal om sina  behov av stöd för att hitta ny sysselsättning. 

Åsa Lindh vd Trygghetsstiftelsen