Anette Tandberg, coach

Säg ja till en coach!

Coachning handlar om så mycket mer än att hitta ett nytt jobb. Det är att lära sig självledarskap och att behålla energi och fokus för att nå sina mål. Det säger Anette Tandberg, som coachar kunder från Trygghetsstiftelsen, varav många från akademin.

Hon talar i egen sak så klart, men engagemanget är tydligt och starkt. Hon tror på det hon gör och uppnår goda resultat tillsammans med dem hon coachar.

­– Jag lever som jag lär och har en egen coach, det ger mig kunskap om mig själv. Till mina kunder bidrar jag bland annat till att skifta perspektiv och hjälpa dem att sätta ord på den kompetens de har.

Den som har verkat inom akademin i många år är drillad inom meritokratin där meriter och publicerade vetenskapliga artiklar väger tyngst, medan man i näringslivet kanske mer värderar rätt attityd, social förmåga och inställning. Resten går att lära sig.

Anette Tandberg menar att det egentligen inte är någon skillnad att coacha dem som kommer från industrin jämfört med akademin, men den gruppen behöver nya insikter om hur världen utanför fungerar.

– Coachningen går ut på samma frågor: Vad vill du, vad har du för kompetenser, värderingar, egenskaper, hur bibehåller du energin och hur ska du ta dig dit du vill. Men för dem från akademin som vill ta klivet utanför universiteten gäller det att bygga nya nätverk och förstå var företagen hittar sina anställda.

Hon berättar om kunden som hon utmanade att jobba stenhårt med LinkedIn i två veckor. Han antog utmaningen och fick fem jobberbjudanden och valde ett av dem. Han hade aldrig tidigare använt LinkedIn.

– Mitt jobb är att visa hur man bygger nätverk och få dem att våga ta kontakter oavsett vilken väg de vill gå.

Stödet från Trygghetsstiftelsen blir ofta en aha-upplevelse och ger kunderna en ny syn på sig själva och sin egen kompetens.

– När de konverterar sitt cv till ett språk som näringslivet förstår och inser att mycket av det de kan är vad många företag efterfrågar, det är häftigt. Det här stödet får dem att se nya möjligheter för sin framtid, säger Anette Tandberg.

Tips från Anette:

  • Inse att du inte är ensam i din situation. Med Trygghetsstiftelsens stöd finns alla möjligheter att komma vidare i yrkeslivet oavsett vart du vill gå.
  • Får du erbjudande om att få en coach, ta det oavsett vad du har för mål i sitt sikte.

Gunilla Mild Nygren, frilansjournalist