Netha, kund på stiftelsen

Värdefullt stöd vidare

Målet är att kunna kombinera läkaryrket med forskning för Netha Hussain. Som disputerad i klinisk neurovetenskap ville hon ut i vården för att bredda sina framtida möjligheter. Trygghetsstiftelsens insatser var ett stöd på vägen till specialisttjänstgöringen på Sahlgrenska sjukhuset.

Netha Hussain, utbildad läkare från Kerala i södra Indien, kom till Göteborgs universitet 2016 för doktorandstudier i ett projekt om stroke. 2020 disputerade hon och hennes tjänst där upphörde.

– Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra då. Jag hade påbörjat mitt kunskapsprov i svenska, men inte kunnat ta examen på grund av pandemin och var lite rådvill. När en rådgivare på Trygghetsstiftelsen hörde av sig blev jag väldigt glad, det kändes som ett bra stöd för att komma vidare.

Med ekonomiskt stöd från Trygghetsstiftelsen kunde hon göra klart sin examen i svenska i Lund och därefter tog hon sig an kunskapsprovet för läkare utbildade utanför EU.

– Jag fick kursavgiften och resan till Umeå betald eftersom ingen examination var möjlig i Göteborg. Det är ett tufft prov med både teori och praktik, men jag klarade båda och det kändes jättebra.

Den obligatoriska praktiken ordnade hon genom att erbjuda sina tjänster som underläkare till Partille vårdcentral. Hon fick ett ja och möjlighet att börja direkt.

– Det var i december 2020, mitt i pandemin. Det var en verklig utmaning att kastas in i det. Men jag lärde mig mycket om hur det svenska vårdsystemet fungerar och fick träna min svenska i kontakten med patienter och kollegor.

Praktiken är nu slut och Netha Hussain börjar sin specialisttjänstgöring inom radiologi direkt.

– Det känns spännande. Att vara läkare i Sverige skiljer sig en hel del från Indien. Det är mer strukturerat, mer samarbete läkare emellan och framför allt mer tid för patienterna. Tack vare stödet från Trygghetsstiftelsen är jag där jag vill vara i dag.

Nethas goda råd till dig som vill vidare från akademin

  • Ta reda på mer om Trygghetsstiftelsen och ta del av deras stöd.
  • Anmäl dig till Arbetsförmedlingen direkt.
  • Att hitta jobb handlar om kontakter, använd de du har och nätverka så mycket du kan.

Gunilla Mild Nygren, frilansjournalist
Emelie Asplund, foto