0:24
Du måste godkänna cookies för marknadsföring för att kunna se den här videon.

En möjlighet att göra någonting annat

Niklas Eldholm, Frivårdsinspektör, Saco-S, Kriminalvården svarar på frågan: Vad betyder omställning för dig?

Kriminalvården har valt att kalla sina lokala omställningsmedel för förändringsbidrag och bland annat tagit fram en intern informationsfilm för att sprida kunskapen om vad medlen är och hur de kan användas. De har under 2019 förhandlat fram ett nytt avtal. Läs mer om detta nedan.