Florin rådgivare på Stiftelsen

Som ett ankare i jobbsökar-tillvaron

En stor del av Trygghetsstiftelsens kunder kommer från akademin – universitet och högskolor. Men kännedomen om det stöd som erbjuds är låg, men väl där blir det ofta ett lyckosamt samspel för att komma vidare i karriären. Florin Dinu, rådgivare på Trygghetsstiftelsen berättar mer om varför.

Han beskriver den här gruppen av kunder som rörliga, med flera nationaliteter, och vana att flytta dit jobben finns.

– De är drivna, extremt ambitiösa och nyfikna. Mötet med arbetsmarknaden utanför akademin kan ändå bli lite tuff, de måste kunna beskriva sin kompetens på ett nytt sätt.

I den akademiska världen är det vanligt med tidsbegränsade anställningar. En doktorandtjänst är kanske tre år, sedan måste man söka sig vidare. En del vill vara kvar inom den akademiska världen, andra känner sig färdiga där efter några års intensivt forskande och vill söka sig vidare ut på den ”vanliga” arbetsmarknaden. Det kan vara ett stort steg till en helt ny värld för många.

– Många av dem vet inte hur det går till att söka jobb utanför akademin. Där kan exempelvis ett cv vara tio sidor långt, fyllt med kundens forskningsartiklar publicerade i vetenskapliga skrifter. Men det fungerar bara där. En viktig del av det vi kan bidra med är kunskap om hur processen att söka jobb utanför akademin ser ut.

I planeringssamtalet med sin rådgivare presenteras det stöd som Trygghetsstiftelsen erbjuder – till exempel jobbcoachning, workshops och webbinarier, digitala tjänster, kompetensutveckling, starta eget-stöd och ekonomiskt stöd.

– Jag rekommenderar alltid att ta stöd av en av våra jobbcoacher, även om många inte förstår vad det kan ge eller tycker att det är något för dem. Min erfarenhet är att jobbcoachning i kombination med våra digitala tjänster ger den absolut bästa och kortaste vägen vidare till ny sysselsättning.

Florin Dinu berättar att han dagligen får mejl från kunder som är glada men framför allt tacksamma över att de faktiskt tog hjälp.

– Någon beskrev det som att vårt stöd ”var som ett ankare i en instabil tillvaro”. Det är en bra beskrivning, för det vi förmedlar är tryggheten att finnas tillhands, även om det är individen som styr och tar egna initiativ. Men vi finns här – alltid och under hela resan fram till mål.

Gunilla Mild Nygren, frilansjournalist 
Foto Emelie Asplund